23 11, 2020

Soortenbescherming

Door |2021-10-03T20:13:07+02:00november 23rd, 2020|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

De Wet Natuurbescherming regelt sinds januari 2017 bescherming van kwetsbare soorten dieren en planten. Als burgers of bedrijven activiteiten willen uitvoeren die mogelijk schadelijk zijn voor de natuur, kan er op grond van deze wet een ontheffing of vergunning aangevraagd worden. Er staat niet in de wet welke concrete [...]

4 11, 2020

Geluidhinder en ontheffing hiervan voor werkzaamheden

Door |2021-10-03T20:40:58+02:00november 4th, 2020|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

Activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving gaat nogal eens gepaard met geluidhinder. Of het nu om bouwactiviteiten, festivals of bedrijvigheden gaat, geluid is hiermee onlosmakelijk verbonden. En daar waar geluid is in de omgeving, zullen mensen hier overlast door ervaren. Er zijn daarom regels die geluidhinder moeten reguleren en [...]

28 10, 2020

bouwvergunning aanvragen: Overzichtskroniek omgevingsvergunning voor bouwen

Door |2021-04-14T11:50:46+02:00oktober 28th, 2020|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

Bij het uitvoeren van een project is er vaak sprake van verschillende bouwactiviteiten. Denk aan nieuwbouw, verbouw, herbouw, renovatie etc. Een project is al snel vergunningplichtig voor de bouwvergunning, omdat de activiteit ‘bouwen’ een van de vergunningplichtige activiteiten is uit artikel 2.1 en 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). [...]

18 09, 2020

In kaart brengen van vergunningen

Door |2023-03-17T17:13:46+01:00september 18th, 2020|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

Het in kaart brengen van vergunningen is een belangrijke actie om inzichtelijk te maken welke vergunningen je nodig hebt voordat je een project kan uitvoeren. Het helpt je bij het maken van een planning die er voor zorgt dat je op tijd begint met het aanvragen van de vergunningen. [...]

11 09, 2020

De vergunningcheck

Door |2021-05-31T17:20:55+02:00september 11th, 2020|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

Een vergunningeninventarisatie is een handig hulpmiddel om inzichtelijk te maken welke vergunningen je nodig hebt voordat je een project kan uitvoeren. Het helpt je bovendien bij het maken van een planning die er voor zorgt dat je op tijd begint met het aanvragen van de vergunningen. De planning helpt je [...]

11 09, 2020

Vergunningsvrij bouwen?

Door |2021-05-31T17:21:03+02:00september 11th, 2020|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

We verbouwen wat af. De coronapandemie zorgt voor een run op alle bouwmarkten. Achterstallige klusjes zijn in de intelligente lock-down opgepakt en uitgevoerd. Veel klussen in en rond het huis zijn herkenbaar voor velen: een nieuwe erfafscheiding/schutting, de aanbouw, de serre, het tuinhuis, de dakkapel en de carport. Allemaal [...]

21 08, 2020

Bezwaar en beroep bij vergunningen

Door |2021-05-31T17:21:10+02:00augustus 21st, 2020|Blog, Vergunningenmanagement|3 Reacties

Je zou zeggen, als je een vergunning hebt gekregen, kun je aan de slag. Maar een vergunning krijgen is 1, deze onherroepelijk krijgen is 2. Het verschil tussen een onherroepelijke vergunning en verleende vergunning is dat tegen een verleende vergunning nog 'rechtsmiddelen' open staan: er kan nog bezwaar of [...]

3 07, 2020

Het vergunningenproces (voor bijvoorbeeld een bouwvergunning)

Door |2021-05-31T17:21:17+02:00juli 3rd, 2020|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

Het vergunningenproces of de procedure van een omgevingsvergunning voelt vaak aan alsof het zich afspeelt in een soort ‘black box’. Dat is natuurlijk niet zo, maar door alle wetten en regels die er bij komen kijken raak je al snel het spoor bijster. In dit artikel wordt het proces [...]

28 02, 2019

Compliance en de kansen – Voldoen aan wet- en regelgeving en er waarde aan toevoegen

Door |2021-05-31T17:19:15+02:00februari 28th, 2019|Blog, Kwaliteitsmanagement, Vergunningenmanagement|0 Reacties

‘Compliance’ kennen we vooral uit de financiële sector. Steeds vaker zie je dat de term wordt gebruikt in andere sectoren. De associatie is snel gemaakt met bergen administratieve rompslomp en legers juristen. Door gebruik te maken van specialistische kennis en een praktische werkwijze te kiezen, die uitgaat van kansen, hoeft dat [...]

Ga naar de bovenkant