Bent u al omgevingswetproof? - wandelaars

De laatste maanden buitelen de berichten over het al dan niet wenselijk zijn van de Omgevingswet over elkaar heen. Berichten die duiden op een complete chaos die ontstaat bij inwerkingtreding tot aan het staatsrechtelijk onjuist zijn van niet inwerking laten treden. De onderliggende vraag bij al die berichten is: Bent u al omgevingswetproof?

Het is een beetje een modeverschijnsel om iets ‘…proof’ te benoemen bij een evoluerende ontwikkeling. Even ter verduidelijking, een evoluerende ontwikkeling is wat mij betreft een natuurlijke reactie op een veranderende situatie om ons heen. Hier zijn in de loop van jaren al verschillende voorbeelden van bekend.

In de jaren tachtig startte dit verschijnsel met het woord ‘hufterproof’. Wikipedia verhaalt dat Han Reekers van de winkeliersvereniging Nieuwendijk voor het eerst de term gebruikte:

‘De maatregelen die getroffen moeten worden om objecten hufterproof te maken kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor het ontwerp en de kostprijs, waardoor uiteindelijk de realiseerbaarheid onder druk komt te staan. Ook de acceptatie van de objecten kan eronder leiden, want de kans is groot dat het uiteindelijke resultaat ook onpersoonlijker, killer en anoniemer wordt.’

Verschillende soorten '...proof'

Analoog aan het begrip hufterproof is het begrip ook verweven met andere doelgroepen. Voorbeelden hiervan zijn studentproof (bestand zijn tegen dronken of anderszins jolige en nonchalant met hun omgeving omspringende studenten). Of soldierproof voor een uitrusting die bestand is tegen het normale gebruik van soldaten op bivak of op missies. [met dank aan wikipedia]

Een bijzondere variant is dan ook in dit kader idiotproof, iets zo maken dat direct duidelijk is wat er mee gedaan kan en moet worden en niet kunnen mislukken.Een term die veel gebruikt wordt voor instructies en handleidingen (ikea-kasten) en recepten voor bijvoorbeeld de kerstdagen.

De combinatie met het ‘proof’ zijn is sindsdien aan inflatie onderhevig. Tegenwoordig heeft, zo lijkt het, iedereen zijn variant in het ‘proof’ zijn:

Bokitoproof: bestand tegen uitbarstingen van geweld (naar aanleiding van de ontsnapping van gorilla Bokito in diergaarde Blijdorp). De inflatie van dit woord is zichtbaar in het gebruik bij relschoppende jongeren van niet-Nederlandse afkomst, bij politici op Curacao en bij Bulgaren met veel borsthaar. Het heeft hier dan ook een duidelijke racistische duiding gekregen.

Bent u al omgevingswetproof? - hanging on a wire 01

Waterproof is een variant op het soldierproof. Het wordt veelal gebruikt om aan te geven dat iets, bijvoorbeeld een regenjas of een fotocamera, bestand is tegen water. Ook in de Make-upwereld zien we het terugkomen bij waterproof mascara.

Kissproof komt ook voort uit de make-upwereld en houdt in dat lippenstift bestand is tegen gekust worden. 

Shockproof wordt gebruikt in twee varianten. De eerste variant zien we vooral bij technische objecten zoals camera’s of mobiele telefoons en geeft dan aan dat het object bestand is tegen vallen. De andere variant is van toepassing op iemand die niet gemakkelijk geshockeerd raakt.

Milleniumproof was de term die gebruikt werd om aan te geven of je computersysteem bestand was tegen de millenniumbug. De bug die bij de wisseling van 1999 naar 2000 voor grote problemen zou gaan zorgen, omdat computersystemen zouden denken dat ze beland waren 1900 in plaats van 2000 (doordat jaartallen in twee cijfers werden geduid).

Ouderenproof is vooral gebruikt als begrip voor ‘geschikt voor ouderen’ en werd veel gebruikt in gemeenten om inzichtelijk maken waaraan moet worden voldaan om op een prettige en gezonde manier oud te worden.

Bent u al omgevingswetproof?

Bent u al Omgevingswetproof is een variant van alle ‘proofs’ die gangbaar zijn. De Omgevingswet dient hufterproof of Bokitoproof te zijn. Zij dient ongewenste ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving tegen te gaan. Het not in my backyard uitgangspunt dient vorm te krijgen in een evenwichtige toedeling van functies met als slogan ruimte voor ontwikkelingen, waarborgen voor kwaliteit.

Bent u al Omgevingswetproof? De omgevingswet dient het instrumentarium te hebben voor alle allerlei onverwachte gebeurtenissen (milleniumproof) en dient voorbereid te zijn op allerhande schokkende gebeurtenissen (shockproof). Klimaatverandering, energietransitie, woningbouw, Schiphol, de wolf, ZeerZorgwekkendeStoffen zijn uitdagingen voor de komende decennia. Omgevingsvisies adresseren de uitdagingen met de voorgenomen oplossingsrichting. Programma’s, vergunningen en projectbesluiten zijn instrumenten voor het bewerkstelligen ervan.

Bent u al omgevingswetproof? - hide and seek

Bent u al Omgevingwetproof? Is uw make-up bestand tegen de liefkozingen van gewenste initiatieven, blijft uw make-up behouden als u een keertje kopje onder gaat? Gaat alles direct goed? Waarschijnlijk niet! Ook vandaag de dag zijn er zichtbare ontwikkelingen als reactie op de samenleving. Ik wijs maar even op de verscheidenheid aan parapluplannen voor bijvoorbeeld datacenters en windmolens op land. 

Het succes van de omgevingswet

Allerlei vragen die naar voren komen bij de inwerkingtreding van dit nieuwe stelsel. Gelet op alle berichten over de inwerkingtreding geldt voor mij maar één belangrijke vraag. Wat gaat er mis als bijvoorbeeld het digitaal stelsel niet volledig naar behoren functioneert? De gemiddelde burger zal daar niet heel veel hinder van ondervinden. Vergunningverlening, toetsing voor de gemiddelde dakkapellen, tuinschuurtjes en tuinkamers zal wel doorgang blijven vinden.

Grotere initiatieven worden aan de initiatiefnemerszijde vaak behandeld door professionals. Samen met de professionals in de vergunningverlening wordt wel een weg gevonden in een ontstaand doolhof in het omgevingswetstelsel.

Het succes van de Omgevingswet wordt het succes van degenen die er mee werken: van bestuurders, ambtenaren en initiatiefnemers. De wet biedt voldoende mogelijkheden en instrumenten om problemen aan te pakken.

Bent u al Omgevinswetproof is daarmee uitsluitend afhankelijk van mensen.

Recommended Posts