Privacy Statement

Allios Deite B.V. verwerkt persoonsgegevens doordat een natuurlijke persoon (hierna: betrokkene) gebruikt maakt van de diensten van Allios Deite B.V., en omdat betrokkene de gegevens zelf heeft ingevuld op het contactformulier op de website van Allios Deite B.V.. Wanneer betrokkene een e-mail of andere berichten naar Allios Deite B.V. verzendt, is het mogelijk dat Allios Deite B.V. die berichten bewaart. Soms vraagt Allios Deite B.V. de betrokkene om persoonlijke gegevens, mits deze in desbetreffende situatie van belang zijn.

 

 

Allios Deite B.V. verwerkt in ieder geval onderstaande persoonsgegevens (1):

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • IP-adres.
 

Allios Deite B.V. kan naast bovenstaande persoonsgegevens ook onderstaande persoonsgegevens bij uitzondering verwerken (2):

  • Adresgegevens;
  • Social Media accounts;
  • Telefoonnummer.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle huidige maar ook toekomstige diensten van Allios Deite B.V.. Het is duidelijk dat Allios Deite B.V. slechts die persoonsgegevens verzameld die voor het uitvoeren van haar dienst noodzakelijk zijn. Allios Deite B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft betrokkene aan het privacybeleid van Allios Deite B.V. te accepteren.

Allios Deite B.V. respecteert de privacy van alle betrokkenen en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

 

 

Gebruik van haar diensten

Wanneer betrokkene zich aanmeldt voor een van haar diensten vraagt Allios Deite B.V. om ten minste de onder (1) vermelde persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Allios Deite B.V. of die van een derde partij.

De voornaamste dienst van Allios Deite B.V. is het bieden van hulp in het verbeteren van de kwaliteit van uw organisatie.

 

 

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Allios Deite B.V. vraagt en verzamelt geen persoonsgegevens die vallen in de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’ zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

 

 

Cookiebeleid en Google Analytics

Allios Deite B.V. maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden welke bij bezoek aan onze website geplaatst worden op de computer, laptop, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Allios Deite B.V. maakt vooral gebruik van functionele cookies om een goede werking van de website te garanderen. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en het gebruiksgemak. Voor deze soort cookie is geen toestemming vereist en hebben geen of een zeer geringe impact op de privacy van betrokkene.

Daarnaast maakt Allios Deite B.V. gebruik van analytische cookies zoals Google Analytics. Door het gebruik van Google Analytics kan zij de werking van haar website beter analyseren en bijhouden hoe, wanneer en voor hoe lang bezoekers de website gebruiken. Google gebruikt deze informatie om naar ons te rapporteren over het gebruik van deze website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Allios Deite B.V. heeft hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. De informatie die Google verzamelt worden geanonimiseerd verzameld en niet gedeeld met andere Google-diensten. Het IP-adres van de websitebezoeker wordt nadrukkelijk niet verstrekt.

Ook maken cookies het mogelijk voor ingelogde gebruikers van social media om bepaalde informatie van de website van Allios Deite B.V. direct te delen met andere gebruikers. Deze social media buttons op de website van Allios Deite B.V. werken door middel van codes die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Allios Deite B.V. heeft hier geen invloed op. Van de volgende social media kanalen gebruikt Allios Deite B.V. de buttons. Lees de Privacy statements van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. Kijk hier voor het Privacy Statements van zowel LinkedIn, Instagram of Facebook.

Als betrokkene niet wil dat cookies zijn/haar worden voorkeuren onthouden op desbetreffende computer, laptop, tablet of mobiele telefoon, dan kan betrokken dit te allen tijde via de browserinstellingen uitzetten. Hoe betrokkene de instellingen kan aanpassen, verschilt per browser. Het is aan te raden om hiervoor de helpfunctie van de browser te gebruiken.

Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop betrokkene deze handeling uitvoert. Indien betrokkene gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient betrokkene deze handeling op alle apparaten te verwijderen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Allios Deite B.V. bewaart verkregen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van wettelijke voorschriften is vereist. Allios Deite B.V. hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Personalia > 7 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst;
  • Adres > 7 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst;
  • E-mailverkeer > 7 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst.
 

Beveiliging persoonsgegevens

Allios Deite B.V. neemt de bescherming van alle persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Allios Deite B.V. zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die Allios Deite B.V. onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Als betrokkene meer over deze beveiliging wil weten, kan hij/zij schriftelijk contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@alliosdeite.nl.
Allios Deite B.V. behandelt alle verzoeken omtrent beveiliging van persoonsgegevens binnen 10 werkdagen.

 

 

Rechten

Betrokkene heeft recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kan betrokkene verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens.

Als betrokkene wil weten welke persoonsgegevens van hem/haar door Allios Deite B.V. worden verwerkt, kan hij/zij een schriftelijk inzage verzoek doen. Daarnaast kan betrokkene altijd een schriftelijk verzoek doen als blijkt dat zijn/haar gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. Het schriftelijke verzoek kan per mail gestuurd worden aan info@alliosdeite.nl.

Allios Deite B.V. behandelt alle verzoeken omtrent persoonsgegevens binnen 10 werkdagen.

 

 

Wijzigingen

Allios Deite B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

 

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden vastgelegd of verwerkt door Allios Deite B.V. of wanneer u van mening bent dat aan een schriftelijk verzoek om inzage, rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens niet is voldaan. Het postadres van de Autoriteit Persoonsgegevens is: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. De Autoriteit Persoonsgegevens is telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0900 – 2001 201.

 

 

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 12 mei 2023