26 05, 2021

Omgeving versus vergunning

Door |2021-06-23T22:43:22+02:00mei 26th, 2021|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

De laatste tijd zie ik een trend. Ik heb het er inmiddels met een aantal mensen over gesproken en die bevestigen wat ik heb opgemerkt; de termen, vergunningenmanager en omgevingsmanager gaan door elkaar heen lopen.  Daar is op helemaal niets mis mee. Voor mij liggen beide vakgebieden in elkaars [...]

4 03, 2021

Inventarisatie van vergunningen

Door |2021-03-27T15:52:20+01:00maart 4th, 2021|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

Dit artikel geeft handvaten voor het opzetten van een inventarisatie van vergunningen die nodig zijn voor je project. Aan de ene kant vanuit het gezichtspunt van de lokale, ruimtelijke omstandigheden. Aan de andere kant vanuit de scope van de werkzaamheden. Omdat de omgevingswet steeds harder op de deur klopt, [...]

10 02, 2021

Overzichtsuitspraak ABRvS over relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht

Door |2021-02-22T14:40:03+01:00februari 10th, 2021|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

Op 11 november 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een verzameluitspraak gedaan over de toepassing van het relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht. Door middel van deze uitspraak ontstaat er meer duidelijkheid hoe de Afdeling het relativiteitsvereiste toepast in uitspraken over bijvoorbeeld omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. In onderhavige zaak gaat het om een beroep [...]

20 01, 2021

Alle puzzelstukjes van je vergunningen compleet?

Door |2021-02-03T17:33:49+01:00januari 20th, 2021|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

Daar sta je: aan de start van een nieuw project. Je hebt zin om aan de slag te gaan en de adrenaline giert door je aderen. Je controleert nog 1 keer alle punten die gedaan moeten worden voor je plan tot uitvoer gebracht kan worden. Dan zie je dat [...]

23 11, 2020

Bouwvergunning aanvragen op basis van VO?

Door |2021-02-03T17:35:45+01:00november 23rd, 2020|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

Wie regelmatig betrokken is bij bouwprojecten herkent deze steeds terugkerende vraag. Welke informatie is er nodig voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van het bouwwerk (de oude bouwvergunning). Een vraag die op het eerste oog heel gemakkelijk te beantwoorden is. Je kan gewoon verwijzen naar Hoofdstuk [...]

23 11, 2020

Soortenbescherming

Door |2021-10-03T20:13:07+02:00november 23rd, 2020|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

De Wet Natuurbescherming regelt sinds januari 2017 bescherming van kwetsbare soorten dieren en planten. Als burgers of bedrijven activiteiten willen uitvoeren die mogelijk schadelijk zijn voor de natuur, kan er op grond van deze wet een ontheffing of vergunning aangevraagd worden. Er staat niet in de wet welke concrete [...]

4 11, 2020

Geluidhinder en ontheffing hiervan voor werkzaamheden

Door |2021-10-03T20:40:58+02:00november 4th, 2020|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

Activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving gaat nogal eens gepaard met geluidhinder. Of het nu om bouwactiviteiten, festivals of bedrijvigheden gaat, geluid is hiermee onlosmakelijk verbonden. En daar waar geluid is in de omgeving, zullen mensen hier overlast door ervaren. Er zijn daarom regels die geluidhinder moeten reguleren en [...]

28 10, 2020

bouwvergunning aanvragen: Overzichtskroniek omgevingsvergunning voor bouwen

Door |2021-04-14T11:50:46+02:00oktober 28th, 2020|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

Bij het uitvoeren van een project is er vaak sprake van verschillende bouwactiviteiten. Denk aan nieuwbouw, verbouw, herbouw, renovatie etc. Een project is al snel vergunningplichtig voor de bouwvergunning, omdat de activiteit ‘bouwen’ een van de vergunningplichtige activiteiten is uit artikel 2.1 en 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). [...]

18 09, 2020

In kaart brengen van vergunningen

Door |2021-04-14T11:25:09+02:00september 18th, 2020|Vergunningenmanagement|0 Reacties

Het in kaart brengen van vergunningen is een belangrijke actie om inzichtelijk te maken welke vergunningen je nodig hebt voordat je een project kan uitvoeren. Het helpt je bij het maken van een planning die er voor zorgt dat je op tijd begint met het aanvragen van de vergunningen. [...]

Ga naar de bovenkant