Over Cindy Scheffers

jurist en student rechten (Universiteit Tilburg)
30 03, 2022

Nooit te oud om te leren – handhaving maar geen besluit

Door |2022-04-08T09:24:53+02:00maart 30th, 2022|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

Ook met meer dan 20 jaar ervaring in vergunningenland maak je af en toe dingen mee die totaal nieuw zijn. Vorige maand gebeurde er weer een dergelijk voorval. Zo één waardoor je weer weet dat je nooit te oud ,of te ervaren bent, om te leren. Na wat gedoe [...]

10 02, 2021

Overzichtsuitspraak ABRvS over relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht

Door |2021-02-22T14:40:03+01:00februari 10th, 2021|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

Op 11 november 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een verzameluitspraak gedaan over de toepassing van het relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht. Door middel van deze uitspraak ontstaat er meer duidelijkheid hoe de Afdeling het relativiteitsvereiste toepast in uitspraken over bijvoorbeeld omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. In onderhavige zaak gaat het om een beroep [...]

23 11, 2020

Soortenbescherming

Door |2021-10-03T20:13:07+02:00november 23rd, 2020|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

De Wet Natuurbescherming regelt sinds januari 2017 bescherming van kwetsbare soorten dieren en planten. Als burgers of bedrijven activiteiten willen uitvoeren die mogelijk schadelijk zijn voor de natuur, kan er op grond van deze wet een ontheffing of vergunning aangevraagd worden. Er staat niet in de wet welke concrete [...]

28 10, 2020

bouwvergunning aanvragen: Overzichtskroniek omgevingsvergunning voor bouwen

Door |2021-04-14T11:50:46+02:00oktober 28th, 2020|Blog, Vergunningenmanagement|0 Reacties

Bij het uitvoeren van een project is er vaak sprake van verschillende bouwactiviteiten. Denk aan nieuwbouw, verbouw, herbouw, renovatie etc. Een project is al snel vergunningplichtig voor de bouwvergunning, omdat de activiteit ‘bouwen’ een van de vergunningplichtige activiteiten is uit artikel 2.1 en 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). [...]

Ga naar de bovenkant