Kwaliteitsmanagement

Allios Deite Domi helpt bij het verbeteren van de kwaliteit van uw organisatie, waarbij wordt gefocust op twee aspecten: mensen en processen. Beide zijn van wezenlijk belang en sterk met elkaar verbonden. Met deze twee randvoorwaarden op orde, kunt u (verder) bouwen aan een steeds beter wordend bedrijf. Het doel is om te komen tot een beter resultaat voor úw bedrijf.

Kwaliteitssystemen moeten voor jou werken, niet andersom

Kwaliteitssystemen zijn prachtige middelen om te zorgen dat iedereen weet hoe gewerkt wordt door een afdeling of bedrijf. Ze zorgen voor kwaliteit van werken, maken onderlinge afspraken expliciet en zijn handig als geheugensteuntje of voor het inwerken en opleiden van nieuwe medewerkers. Kwaliteitssystemen moeten voor jou werken, niet andersom.

De praktijk is vaak dat deze middelen tot doel worden verheven. Een duidelijk symptoom hiervan is de houding van medewerkers rondom de audits van de certificaten die een bedrijf heeft. Het zijn moetjes, vinkjes, verplichte nummers, enz.

Een gestroomlijnd kms systeem met resultaat

Wilt u (nieuwe) processen die gedragen worden door uw medewerkers en die voor uw organisatie werken in plaats van andersom? Allios Deite Domi begeleidt je organisatie bij het opstellen en implementeren van praktische en inzichtelijk processen die leiden tot het daadwerkelijk gebruik en onderhoud van de processen. Daar hoort bij het herkennen van zaken die faalkosten en verspilling veroorzaken en leren van de fouten die gemaakt worden (de beroemde PDCA-cirkel). Procesmatig, maar ook gedragsmatig.

Door processen praktisch in te richten en medewerkers in te zetten op de kwaliteiten waar ze goed in zijn, zorg je ervoor dat je met dezelfde middelen een beter resultaat behaalt. Dat is continu ontwikkelen & verbeteren.

Voorbeelden van opdrachten die hierbij horen:

  • Opzetten van kwaliteitssystemen en -handboeken
  • Implementatietrajecten
  • PDCA-cirkel sluiten
  • Managementbegeleiding bij het uitrollen van een nieuwe visie / strategie
  • Interimmanagement

Download het 10-stappenplan

Laat uw naam en e-mailadres achter en ontvang van ons het “Kwaliteitshandboek in 10 stappen”!

Inschrijven voor onze nieuwsbrief