Skip to content

Ervaring / Projecten

Wij zijn specialist in kwaliteitsmanagement en vergunningenmanagement. Onze klantenkring bestaat uit overheidsinstellingen, ingenieursbureaus, aannemersbedrijven en andere technische organisaties. Wij hebben een brede ervaring en kunnen ons daarom goed inleven in de verschillende betrokken partijen.

Hieronder vind je een greep uit de projecten waar wij voor werken en onze opdrachtgevers.

logo DI Dynamics | opdrachtgever Allios Deite

GI Dynamics werkt aan de ontwikkeling van productiefaciliteiten voor de productie van biomethanol. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gepatenteerde HTW@-vergassingstechnologie. Biomethanol is een veelzijdige basischemicalie die gebruikt kan worden als brandstof in wegtransport, scheepvaart, maar ook voor het produceren van duurzame brandstoffen zoals SAF voor de luchtvaart. 

Voor GI Dynamics zijn de omgevingsvergunningen en bijbehorende milieueffectrapportages begeleid als vraagbaak en sparringpartner voor de specialistische adviseurs zowel intern als extern en voor het bevoegd gezag.

Leendert de Bruin

De asfaltsector is een heel innovatieve branche die voor belangrijke uitdagingen staat. Er wordt volop gewerkt aan het verduurzamen van de productie van asfalt, door het verbruik van niet hernieuwbare energiebronnen te verminderen en de ontwikkeling van circulair asfalt. Wij adviseren AsfaltNu over het aanvragen en de gevolgen van omgevingsvergunningen voor al hun asfaltmolens bij alle deze uitdagingen.

Leendert de Bruin

Raad voor Accreditatie

De RvA is het hoogste orgaan in Nederland op het gebied van kwaliteitssystemen. Deze raad accrediteert certificerende instellingen zoals Kiwa, Bureau Veritas en Dekra. Als technical assessor beoordeel ik deze instellingen op het voldoen aan de eisen van de schema’s van het CO-stelsel en de eisen van de NEN-17065.

Ada Goverde

Antea

Bij ingenieursbureau Antea ben ik projectleider vergunningverlening voor het project Afsluitdijk. Hier werkt een aannemerscombinatie aan het vernieuwen en het renoveren van de Afsluitdijk. Zij verstevigen de dijk en zorgen voor voldoende capaciteit van de waterafvoer van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Ik leid een team van juristen en technici, met wie ik samen zorg voor het correct en tijdig verlenen van de juiste vergunningen.

Ada Goverde

Gemeente Den Haag

Bij gemeente Den Haag werk ik als vergunningenmanager aan de opdrachtgeverskant voor een aantal infraprojecten. Een van deze projecten is het overkappen van een gedeelte van de Utrechtsebaan. Ik inventariseer welke vergunningen nodig zijn en zorg dat de aanvragen OG soepel en tijdig plaatsvinden. Het gaat hierbij om het gehele vergunningentraject, waaronder risicobeheersing, planning en het zorgdragen van de juiste stukken. Tijdens de uitvoeringsfase zie ik toe op de vergunningenprocedures bij de aannemer die het werk uitvoert.

Ada Goverde

Waterleidingsbedrijf Evides

Bij Evides startte ik als interim manager Vergunningen binnen de bedrijfstak Nieuwbouw-Infra, waar ik nieuwe processen heb ontwikkeld en geïmplementeerd en zorgde voor kennisontwikkeling op het gebied van vergunningen. Inmiddels houd ik me bij Evides bezig met de beheersing van procesrisico’s op ecologisch gebied, met name stikstofdepositie. Hier heb ik een verbindende rol tussen de projecten en het Bevoegd Gezag. Samen met de projectleiders zorg ik dat projecten zo goed mogelijk verlopen.

 

Ada Goverde

Havenbedrijf Rotterdam 

Procesbegleiding vergunningen Theemsweg tracé, zowel het bovenbouw- als onderbouwcontract. Namens OG is het vergunningenproces opgezet en zijn vergunningen OG aangevraagd. Een integrale benadering en het risico- en raakvlakmanagement zijn belangrijke onderdelen van de opdracht. 

Naast het beheersen van het vergunningenproces worden ook procestoetsen uitgevoerd. Voor beide contracten Lead-auditor.

Ada Goverde

Techniek Nederland

Opstellen model kwaliteitshandboek in opdracht van Techniek Nederland voor de BRL6000-25 en K25000 (Gasverbrandingstoestellen en CO-uitstoot).

Het model kwaliteitshandboek is voor ieder lid van Techniek Nederland te gebruik als basis voor certificering onder dit schema

Ada Goverde

INNO9-team van RWS

Kwaliteitsmanagement voor het team zelf en de pilot-projecten. INNO9 onderzoekt de mogelijkheden om van RWS een Launching Customer te maken op het gebied van Duurzaamheid en Circulariteit. Cruciaal is het focussen op taken en doelen het het vertalen van de geleerde lessen binnen de INNO9 projecten naar de reguliere bedrijfsvoering van RWS.

Ada Goverde

Polyplastic

Interim Kwaliteitsmanager. Opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem, dat voldoet aan de eisen van de NEN-ISO 9001. Zowel de inhoudelijke kant van veranderende processen als de verandering van cultuur is begeleid, op individueel en groepsniveau. In Januari 2019 is het ISO9001 certificaat gehaald, binnen een jaar na de start van het traject.

Ada Goverde

Steer

Due Diligence A9BaHo. Als LTA auditen en reviewen risicomanagement ten aanzien van vergunningen en alle andere omgevingsaspecten voor dit project. Rapportage aan de financiers van het project (onderdeel van de SPC-organisatie).

Ada Goverde

Engie

Managementbegeleiding van senior manager bij bouwbedrijf. Begeleiding en ontwikkeling op gebied van eigen leiderschap en kwaliteiten.

Ada Goverde