De muis krijgt nog een staartje | Allios Deite

In de 20 jaar dat ik me bezig houd met vergunningen, gebeurt het met enige regelmaat dat mensen denken dat het vergunningenproces stopt bij het ontvangen van de aangevraagde vergunning. Vergunningsvoorwaarden ,die in de vergunning zijn opgenomen, zijn het staartje van de muis. Oké, toegegeven, veel vergunningsvoorwaarden zitten in de categorie ‘logisch nadenken’ of ‘duh, natuurlijk doen we dat’.


Breed scala aan vergunningsvoorwaarden

Het scala aan vergunningsvoorwaarden is echter veel groter dan de hiervoor genoemde categorieën. Er kunnen 

  • vergunningsvoorwaarden zijn die contractueel zijn doorgelegd (van opdrachtgever naar opdrachtnemer), maar die niet nagekomen worden
  • aan- en afmeldingen die zijn gedaan moeten worden
  • voorwaarden die een doorwerking hebben in de exploitatie fase 
  • afspraken zijn gemaakt met het bevoegd gezag over bijzondere vergunningsvoorwaarden 
  • Contractuele boetes zijn op het niet naleven van de voorwaarden

Een voorwaarde die niet zo expliciet wordt gemaakt, maar waar wel degelijk rekening mee moet worden gehouden, is het volgende zinnetje: De aanvraag maakt deel uit van deze vergunning, of woorden van gelijke strekking. Daarmee wordt feitelijk gezegd dat je je moet houden aan je eigen aanvraag. Logisch zou je zeggen, maar in het werk buiten gebeurt het regelmatig dat er wat anders wordt gedaan dan in een vergunning is aangevraagd. Een voorbeeld hiervan is de aanpassing van het ontwerp, omdat het ontwerp in de praktische situatie niet past. Of er wordt meer bemalen of geloosd dan is aangevraagd. 


De muis krijgt een staart

En wat doe je dan? Als de vergunning en de voorwaarden niet (meer) passen op dat wat je werkelijk gaat doen. Feitelijk mag je pas verder met je werkzaamheden als dit is afgestemd met de vergunningverlener.  De vergunning en de activiteiten moeten in lijn zijn met elkaar. Als de 1 wijzigt, dient de ander ook te wijzigen. 

Voorwaarden die in de vergunning staan zijn een voorwaarde om je activiteit uit te mogen voeren. Daar zul je je dus aan moeten houden. Het ontwerp moet er aan voldoen, uitvoering moet gedaan worden in lijn met de voorwaarden. En meldingen dienen gedaan te worden. Dit geldt voor iedereen die een vergunning heeft aangevraagd. Of je nu opdrachtgever, opdrachtnemer of onderaannemer bent of gewoon een particulier.


Verplichtingen uit de vergunning

Als opdrachtnemer heb je niet alleen een verplichting naar het bevoegd gezag. Ook je opdrachtgever wil aangetoond zien dat je aan de vergunningsvoorwaarden hebt voldaan. Vooral afmeldingen en de voorwaarden die in de exploitatie fase doorwerken, zijn voor opdrachtgever van belang. 

Als opdrachtgever zul je na moeten denken over de voorwaarden die je doorlegt aan je opdrachtnemer. De vergunninghouder is namelijk verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden van de vergunning. 

Met het doorleggen van de acties, die bij een vergunningsvoorwaarden horen, naar opdrachtnemer is niets mis. En bij sommige volstrekt logisch, omdat opdrachtnemer nu eenmaal de detail planning beter kent dan opdrachtgever. Maar als opdrachtnemer zich niet aan een vergunning voorwaarden houdt, klopt het bevoegd gezag aan bij opdrachtgever, die de vergunning heeft aangevraagd en gekregen. Na het krijgen van een vergunning is het dus zaak om ook voldoende aandacht te besteden aan de vergunningsvoorwaarden: het staartje van de muis.

 

Welke actie voor wie?

Vraag je, bij het maken van afspraken hierover ofwel de contractvorming, af wie het beste in staat is om de vergunningsvoorwaarden uit te voeren of te zorgen voor naleving ervan, hoe je zelf kunt controleren of aan de voorwaarden voldaan is. En wat de risico’s en consequenties kunnen zijn als er niet voldaan wordt aan de voorwaarden. 

Dat geldt voor alle partijen. Of je nu het werk helemaal zelf uitvoert en dus ook alle vergunningen aanvraagt. Of dat er sprake is van een opdrachtgever / opdrachtnemer relatie en er vergunningen bij verschillende partijen liggen. Zoals er een verdeling is in vergunningen die beter door de ene of de andere partijen aangevraagd kunnen worden, zo geldt dat ook voor de voorwaarden.

Denk maar eens aan een kapvergunning die aangevraagd wordt door opdrachtnemer en waar een compensatieplicht in is opgenomen voor de bomen die gekapt worden. In het werk dat uitgevoerd wordt is misschien in de nieuwe situatie helemaal geen ruimte om nog nieuwe bomen neer te zetten. Opdrachtnemer kan hier dus geen nieuwe bomen planten. Opdrachtgever is dan de beste partij om te voldoen aan de compensatieplicht die in de vergunning is opgenomen. 

In het geval van start- of afmeldingen is het handiger om deze door opdrachtnemer te laten uitvoeren. Ook als opdrachtgever de vergunning heeft aangevraagd. De opdrachtnemer weet nu eenmaal beter in detail wanneer de werkzaamheden beginnen en wanneer het werk, dat binnen een specifieke vergunning valt, is afgerond.

Meer weten over vergunningsvoorwaarden? 

Stel je vraag tijdens het gratis vergunningen vragenuurtje of neem contact met ons op

 

Recommended Posts