verbeteren als drive | Allios Deite

In het algemeen, maar zeker als auditor, probeer ik mijzelf steeds te verbeteren. Als auditor doe ik dat door mij na iedere audit af te vragen waar ik dingen niet boven tafel heb gekregen. Niet omdat ik geen of niet genoeg bevindingen heb geconstateerd tijdens de audit, maar vooral omdat ik een organisatie wil helpen om zichzelf te verbeteren.

Het échte stokpaardje

Eerder heb ik het al eens over stokpaardjes gehad. In mijn blog ‘is het toch weer gebeurd’  heb ik het over het niet gecertificeerd zijn van opdrachtgever. Dat noem ik daar 1 van mijn stokpaardjes. Maar dat is niet het juiste woord. Dat opdrachtgevers zelf niet gecertificeerd zijn, is vooral een verwondering waar ik niet overheen kom. Iets dat ik oprecht niet begrijp. Want hoe kun je iemand vragen om zich aan bepaalde normen te houden, als je dat zelf niet doet?

Enfin, van een diepe verwondering naar mijn echte stokpaardje: Verbeteren. Van jezelf, je organisatie door leren van elkaar, door kruisbestuiving over afdelingen organisaties en branches heen. Het is iets dat mij altijd bij mij altijd aanwezig is. In een omgeving waar geen verbeteringen plaatsvinden, voel ik mij doodongelukkig.

Als auditor kan en wil ik bijdragen aan het verbeteren van een organisatie. Dus denk ik altijd na hoe ik de volgende audit een stap dieper kan gaan. Zodat de opdrachtgever waar ik voor werk een zo goed mogelijk beeld krijgt van het functioneren van zijn opdrachtnemer. En zodat de opdrachtnemer geholpen wordt om zijn werk nog beter uit te voeren. 

Verbeteren in grote en kleine stappen

Verbeteren gaat natuurlijk in stapjes. Soms zijn het kleine soms grote stappen. Een paar weken geleden had ik een audit, waarna ik voor mezelf weer een grote stap kon maken.

Ik had een audit gedaan over een proces met een heel specifiek onderwerp. Het was niet echt een heraudit, maar een jaar geleden had ik voor hetzelfde proces, met een net wat ander onderwerp, een evaluatie gedaan bij dezelfde organisatie. 

Primair auditdoel was om te toetsen of het proces beheersbaar werd uitgevoerd. Maar met de evaluatie uitkomst van vorig jaar in het achterhoofd en de personele wisselingen van de afgelopen tijd, was er ook een secundair auditdoel. Het was een ideaal moment om ook te toetsen of de organisatie hoofdstuk 10 – verbeteren van de ISO-9001 onder controle had. 

De audit liep zoals verwacht en bij het opstellen van het auditverslag en alles wat daarbij hoort, vroeg ik me af wat ik bij een volgende audit, waar hoofdstuk 10 een rol speelt, nog meer kan doen.

Verbeteringen in een project of organisatie

Het ‘probleem’ bij verbeteren in een projectorganisatie is vaak dat een projectteam geaudit wordt. De audit heeft een uitkomst en bij een groot project heb je kans dat je tijdens en binnen het project verbetering ziet optreden. 

Om structureel te verbeteren, dienen de auditresultaten ook bij de moederorganisatie te landen, en moet er gekeken worden welke maatregelen nodig en relevant zijn voor andere projecten en of het kwaliteitssysteem aangepast moet worden.

Waar ik naar op zoek was geweest was, was een antwoord op de vraag of 

  1. binnen het project structurele verbeteringen waren doorgevoerd, maar ook of er 
  2. binnen de moederorganisatie zelf werd gekeken of en waar het structureel beter kan.

Op die eerste vraag heb ik antwoord gekregen. Op de tweede vraag niet en dat is jammer. In het kader van verbeteren is het antwoord op de 2de vraag heel belangrijk. Als opdrachtgever wil je dat er geleerd wordt van de dingen die niet goed gaan. Leren binnen het project, maar zeker ook in de moederorganisatie(s). Dan loop je namelijk niet keer op keer tegen dezelfde muur op. 

Voor het antwoord op de 2de vraag zaten niet de juiste mensen aan tafel. Volgende keer, als verbeteren een onderwerp is in een audit, weet ik wie ik ook moet uitnodigen voor het gesprek. 

Recommended Posts