Waarom de PDCA-cirkel zich niet sluit

Laten we er vanuit gaan dat je bij de uitvoerende partij zit van een project. Maakt even niet uit wat voor een bouwproject. Infra, utiliteit of woningbouw. Het maakt ook niet uit hoe groot of hoe klein het project is? Tegen de tijd dat het project op het bordje van de bouwers/aannemer komt, is duidelijk welke vergunningen er nodig zijn. In de beginfase, de kop van het project, ga je aan de slag met de voorbereiding. Eén van de dingen die geregeld moet worden, zijn de vergunningen.

Zonder vergunningen kun je niet aan de slag, dus wordt er veel tijd gestopt in het regelen van al dit papierwerk. De tijd dat de verschillende procedures lopen, gebruik je natuurlijk om de ontwerpen verder uit te werken en om je andere voorbereidingen verder op orde te brengen. 


Vergunningsvoorwaarden

Zijn de vergunningen binnen, dan kan de uitvoering helemaal los, binnen de kaders van de vergunningen natuurlijk. Hier en daar zal er in de uitvoering een wijziging zijn ten opzichte van het ontwerp. Dat kan leiden tot een nieuwe of gewijzigde vergunningsaanvraag. Maar door de bank genomen is in deze fase de capaciteit voor het vergunningenmanagement beperkt. 

Er moet tijdens uitvoeringsfase natuurlijk wel aandacht besteed worden aan het voldoen van de vergunningsvoorwaarden. Hoe je dat doet en vooral wie daarvoor verantwoordelijk voor is, daar is uiteraard van tevoren over nagedacht. Toch blijft het wel een punt van aandacht. Niet zozeer omdat het heel moeilijk is om te voldoen aan de vergunningsvoorwaarden, maar vooral omdat het zo logisch is. De meeste vergunningsvoorwaarden zijn heel praktisch en kosten niet tot nauwelijks moeite om je eraan te houden. Wat lastiger is, is aantonen dat je dat doet. Over vergunningsvoorwaarden vertel ik een andere keer meer. Waar het mij nu om gaat is dat het vergunningen werk niet alleen capaciteit en inzet vraagt aan het begin van een project, de capaciteit en inzet zal langzaam afnemen naarmate de uitvoering vordert. 


Einde van het project

Richting het einde van het project dooft de inzet op vergunningen niet uit als een nachtkaars. De angel zit wat dit betreft in de staart. Hoewel veel van de vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van het project, niet interessant zijn om over te dragen aan de opdrachtgever, dienen ze wel op een goede manier te worden afgerond. Daar gaat best nog wel wat tijd in zitten. Bovendien kan het zomaar zijn dat er aan het eind van het project nog vergunningen aangevraagd moeten worden voor de beheer of exploitatie fase;  vergunningen die nodig zijn voor het in gebruik nemen van wat gerealiseerd is. Voorbeelden hiervan zijn gebruiksvergoeding-, WBR- en spoorwegwet (artikel 19) vergunning.  Al met al is vergunningen één van die disciplines die van kop tot staart betrokken zijn bij het project. Het is één van de charmes van dit werk. In een vroeg stadium meedenken met het ontwerp, zorgen dat de uitvoerders hun werk kunnen doen en uiteindelijk alles netjes afronden en het licht uitdoen. 

Recommended Posts