Gasverbrandingsinstallatie CO-keurmerk | Allios Deite - kwaliteitsmanagement, Ada Goverde


Zo’n 2 jaar geleden werd ik gebeld en kreeg ik een interessante vraag. Zo’n vraag waar je gelijk van weet dat je je tanden er even lekker in kunt zetten. Ik had al een tijdje contact, en heb dat nog steeds, met iemand van Techniek Nederland. Het was een collega van hem die belde. Ik had al meegekregen dat er gewerkt werd aan een nieuw certificatiestelsel voor de installatie branche, in de vorm van een BRL. Dit was het gevolg van de conclusies van een onderzoek naar ongelukken met te hoge koolmonoxide concentraties.

De afgelopen jaren zijn de ongevallen door te hoge koolmonoxide concentraties in huizen, meerdere malen in het nieuws geweest. Soms echt schrijnende gevallen. Er is vaak naar de installateurs gewezen. Die zouden hun werk niet goed doen, maar nuancering in deze is echt op zijn plaats.


Een nieuwe BRL

Toen ik net met Techniek Nederland in zee was gegaan was er groot nieuws. Breed uitgemeten in kranten en op het journaal ’s avonds. Een man was met koolmonoxidevergiftiging opgenomen in het ziekenhuis. Daarbij wezen omwonenden naar de woningcorporatie, die zou de installaties niet goed onderhouden. Er werden flinke beschuldigingen geuit. Een bewonersinformatie werd georganiseerd over het onderwerp en  er werden de nodige preventieve maatregelen genomen, enzovoort. Het stond echt met grote koppen in de krant.

Omdat ik in de weken ervoor de nodige uitleg had gehad over de uitdagingen waar de installateurs tegenaan lopen tijdens hun werk, was ik extra alert op vervolg berichtgeving over dit geval. Een paar dagen later kwam ik in een verdwaald hoekje en klein berichtje tegen. De oorzaak van de koolmonoxidevergiftiging van de man was bekend gemaakt. Hij had binnen, in huis, de barbecue aangestoken. Niets oorzaak slecht onderhouden installatie, gewoon een domme actie van de bewoner.


Samen verantwoordelijk

Gasverbrandingsinstallatie CO-keurmerk | Allios Deite - kwaliteitsmanagement 

Wat ik wil aangeven is dat zaken niet, of eigenlijk nooit, zwart-wit zijn. Het nieuwe certificatiestelsel voor de installatie branche wordt omarmd en ingezet om een volgende kwaliteitsslag te maken. Een installateur kan zijn werk nog zo goed doen en een installatie volledig aanleggen volgens alle richtlijnen, je hebt als bewoner/eigenaar ook een verantwoordelijkheid. Je moet zorgen dat verbouwingen/wijzigingen voldoen aan alle regels en richtlijnen.


Dé vraag

Oké, terug naar de vraag die ik kreeg. Er komt een nieuw certificatiestelsel voor installateurs. Die komt er in de vorm van een beoordelingsrichtlijn, een BRL. Toen ik de vraag kreeg, was er een 1ste concept beoordelingsrichtlijn beschikbaar. De BRL zou als eis onder andere gaan bevatten dat een bedrijf een kwaliteitshandboek moet hebben. 

De vraag die ik kreeg van Techniek Nederland was: hoe kunnen wij onze leden helpen met het opstellen van dit kwaliteitshandboek? Wetende dat een groot aantal van onze leden zelfstandigen of juist kleine bedrijven (kleiner dan 5 mensen) zijn? Hun kwaliteit is installateur zijn en niet opschrijven wat ze doen.


Mijn oplossing

Ik heb een paar weken zitten broeden op deze vraag. Hoe maak je een kwaliteitshandboek dat bruikbaar is voor een hele branche? Of in ieder voor een paar duizend kleine bedrijven. En dan op zo een manier dat een individueel bedrijf er een minimale inspanning voor hoeft te doen om het bedrijfsspecifiek te maken. 

Ik heb een model kwaliteitshandboek geschreven, waar op een aantal plaatsen keuzes moeten worden door het bedrijf dat er mee gaat werken. Techniek Nederland heeft de nodige technische bijlagen gemaakt wat enorm hielp in de uniformiteit en de gewenste kwaliteitsslag. 


Verder met de BRL

Inmiddels is de wet aangepast, zijn er twee BRL’s en is het model handboek meer dan 700 keer gedownload van de site van Techniek Nederland. Binnenkort komt de eerste grote update van het handboek beschikbaar en worden de certificerende instellingen zelf geaccrediteerd voor deze BRL, door de Raad van Accreditatie. Het is mooi om mee te helpen met het leggen van een goede basis voor een gewenste kwaliteitsslag.

CO-keurmerk | Allios Deite - kwaliteitsmanagement, Ada Goverde
CO-vrij keurmerk van de overheid

En lieve installateurs, ik hoop dat ik jullie werk goed heb leren kennen. Ik vond het ontzettend leuk om míjn werk voor jullie in te zetten. Zodat jullie je maximaal kunnen richten op waar jullie goed in zijn: installaties goed aanleggen en onderhouden. Ook die van mij 😉


Recommended Posts