Een vergunningeninventarisatie is onmisbaar voor een groot project


Het in kaart brengen van vergunningen is een belangrijke actie om inzichtelijk te maken welke vergunningen je nodig hebt voordat je een project kan uitvoeren. Het helpt je bij het maken van een planning die er voor zorgt dat je op tijd begint met het aanvragen van de vergunningen. De planning helpt je om de gegevens en rapporten die nodig zijn voor de aanvraag / aanvragen tijdig gaat (laten) maken. Een ander belangrijk voordeel is dat je je risico’s ten aanzien van het vergunningenmanagement goed kunt controleren. Door een betere beheersing van dit risico kun je vertraging van je project voorkomen.


De basis voor het in kaart brengen van vergunningen

Voor het opstellen van een vergunningeninventarisatie is het, om te beginnen, nodig dat je weet wat er gaat gebeuren bij een bouwproject, een ontwikkeling of nieuwe bedrijfsactiviteiten. Niet op het niveau van “we gaan een brug bouwen, 10 nieuwe huizen neerzetten of we breiden ons bedrijf uit”.

Nee, op het niveau:

  • een bouwput graven en we gaan bemalen
  • en dus lozen in de sloot
  • de plannen passen niet in het bestemmingsplan
  • de milieubelastende activiteiten verplaatsen of worden uitgebreid                              

Dit zijn voorbeelden van vergunningplichtige activiteiten.

Ook wil je, voordat je begint, weten met welk bevoegd gezag je te maken hebt. Met welke gemeente, waterschap, soms provincie en in een enkel geval het ministerie krijg je te maken.

In kaart brengen van de vergunningen

Leg het overzicht met vergunningplichtige activiteiten naast het overzicht van je projectactiviteiten. Door deze met elkaar te vergelijken, breng je de vergunningen in kaart die je nodig hebt voor jouw specifieke project. Bij het in kaart brengen kun je opnemen hoe lang de procedure duurt, wanneer je moet beginnen met de voorbereiding en het opstellen van de aanvraag, welke stukken je nodig hebt, enzovoorts. Zo maak je gelijk een planning wanneer je welke vergunningen aan gaat vragen.

Om het makkelijker te maken; voor projecten gebruik ik zelf bij voorkeur een bestand waarbij ik invulvelden maak en de planning van start realisatie gebruik om terug te rekenen. Je ziet dan makkelijk wanneer de voorbereiding uiterlijk gestart moet worden en wanneer je welke stukken nodig heb.


Welke activiteiten zijn vergunningplichtig

In de verschillende wetten van het omgevingsrecht kun je opzoeken welke activiteiten allemaal vergunningplichtig zijn. Denk bij deze wetten onder andere aan de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), de waterwet, de spoorwegwet, de WBR (Wet Beheer Rijkswaterstaat) en de Wet Natuurbescherming. Daarnaast zijn er nog de Provinciale- en Gemeentelijke verordeningen en vooral niet te vergeten de keuren (verordening) van de waterschappen.

Met behulp van het overzicht van de vergunningplichtige activiteiten krijg je een idee van welke vergunningen nodig zijn. Dit is een eerste grove indicatie die aangeeft wat er nodig is voor de vergunningen. Om een zo goed mogelijk overzicht te krijgen kun je het beste vragen stellen over de uitvoeringsmethoden. Dus wat en hoe het project gerealiseerd wordt. Stel de vragen aan de ontwerpers én uitvoerders, zij zijn complementair aan elkaar. Op basis van het ontwerp en de plannen voor de uitvoering, wordt de scan specifieker en ontstaat langzaam een echt totaalbeeld.


Recommended Posts