vergunningeninventarisatie voor een bouwproject

Een vergunningeninventarisatie is een handig hulpmiddel om inzichtelijk te maken welke vergunningen je nodig hebt voordat je een project kan uitvoeren. Het helpt je bovendien bij het maken van een planning die er voor zorgt dat je op tijd begint met het aanvragen van de vergunningen. De planning helpt je om de gegevens en rapporten die nodig zijn voor de aanvraag / aanvragen tijdig gaat (laten) maken.

 

De basis voor een vergunningeninventarisatie

Voor het opstellen van een vergunningeninventarisatie is het, om te beginnen, nodig dat je weet wat er gaat gebeuren bij een bouwproject, een ontwikkeling of nieuwe bedrijfsactiviteiten. Niet op het niveau van “we gaan een brug bouwen, 10 nieuwe huizen neerzetten of we breiden ons bedrijf uit” maar op het niveau:
een bouwput graven en we gaan bemalen
lozen in de sloot
plannen passen niet in het bestemmingsplan
de milieubelastende activiteiten verplaatsen of worden uitgebreid.
Dit zijn voorbeelden van vergunningplichtige activiteiten.

Daarnaast zul je moeten weten met welk bevoegd gezag je te maken hebt: welke gemeente, waterschap, soms provincie en in een enkel geval het ministerie.

 

Welke activiteiten zijn vergunningplichtig

In de verschillende wetten van het omgevingsrecht kun je opzoeken welke activiteiten allemaal vergunningplichtig zijn. Denk bij deze wetten onder andere aan de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), de waterwet, de spoorwegwet, de WBR (Wet Beheer Rijkswaterstaat) en de Wet Natuurbescherming. Daarnaast zijn er nog de Provinciale- en Gemeentelijke verordeningen en vooral niet te vergeten de keuren (verordening) van de waterschappen.
Om je te helpen staat op deze site een overzicht met vergunningplichtige activiteiten. Deze kun je downloaden en gebruiken om je vergunningeninventarisatie te maken. Het doorspitten van de wetten hebben wij dus al voor je gedaan.

 

voor grote bouwprojecten is een vergunningcheck noodzakelijk
voor grote bouwprojecten is een vergunningcheck noodzakelijk

 

Met behulp van het overzicht van de vergunningplichtige activiteiten krijg je een idee van welke vergunningen nodig zijn. Dit is een eerste grove indicatie die aangeeft wat er nodig is voor de vergunningen. Om een zo goed mogelijk overzicht te krijgen kun je het beste vragen stellen over wat en hoe er gerealiseerd gaat worden aan de ontwerpers en uitvoerders. Op basis van het ontwerp en de plannen voor de uitvoering, wordt de scan specifieker gemaakt en ontstaat langzaam een echte inventarisatie.

 

De vergunningcheck

Als je het overzicht met vergunningplichtige activiteiten naast het overzicht legt van de activiteiten die je organisatie of project van plan is om te gaan realiseren, kun je een specifieke vergunningeninventarisatie maken. Bij de inventarisatie kun je opnemen hoe lang de procedure duurt, wanneer je moet beginnen met de voorbereiding enhet opstellen van de aanvraag, welke stukken je nodig hebt, enzovoorts. Om het makkelijker te maken; voor projecten gebruik ik zelf bij voorkeur een bestand waarbij ik invulvelden maak en de planning van start realisatie gebruik om terug te rekenen. Zo kan ik makkelijk zien wanneer de voorbereiding uiterlijk gestart moet worden en wanneer ik welke stukken nodig heb.

Heb je vragen over de vergunningeninventarisatie, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Recommended Posts