Waaruit bestaat de opleiding vergunningenmanagement?

We behandelen in totaal vier modules. In de modules krijg je de verschillende basisprincipes van vergunningenmanagement mee. Elke module dient deels te worden voorbereidt vanuit huis of werk, om vervolgens afgesloten te worden met een bijeenkomst. Er worden via een inlogomgeving digitaal documenten beschikbaar gesteld voor iedere module, zodat je je kunt voorbereiden. Er wordt van een cursist verwacht dat deze documenten voorafgaand aan een module wordt bestudeerd. Hiervoor moet je in elk geval een halve dag rekenen. Elke module is opgebouwd met als uitgangspunt dat je zoveel mogelijk van de gevraagde voorbereiding tijdens het werk kunt doen.

 

 

 

De modules in het kort

Module 1 Vergunningenmanagement

De basis, theoretische kennis, wet- en regelgeving

In de eerste module kijken we vooral naar de theorie en de basis. Er komen vragen aan bod zoals; wat is precies een vergunning? Wanneer moet je een vergunningaanvraag doen? Voor welke activiteiten? Hoe weet je als professional dat je een aanvraag moet doen? Waarom moet je een vergunningaanvraag doen? Hoe zit het met (lokale) wet- en regelgeving?

Welke kennis heb je nog meer nodig voor het op stellen van een goede aanvraag? Wat moet je weten over de nieuwe Omgevingswet? Een groot aantal losse wetten gaat op in deze nieuwe wet, hoe zit het dan bijvoorbeeld met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo)?Aan het eind van dag is er kort de tijd om vergunningen waar cursisten mee worstelen te bespreken. Dit ook ter voorbereiding op de andere modules.

bezwaar- en beroepsprocedure bij vergunningen

Theorie als basis voor de praktijk

Module 2 Vergunningenmanagement

Onderwerpen: Inventarisatie van aanvragen, aanvragen van vergunningen, verkrijgen van vergunningen, beheren van vergunningen, afsluitende case

In de tweede module gaan we kijken wat er nodig is om een (ontvankelijke) vergunningaanvraag op te kunnen stellen en hoe een vergunningeninventarisatie je daarbij kan helpen. Hierbij spelen je collega’s een grote rol.

Daarna gaan we kijken naar jouw eigen vergunningaanvraag en bespreken we het gehele proces hiervan. Hierbij kijken we ook naar de belangen die er spelen rondom een vergunningaanvraag en hoe een omgevingsscan hierbij kan helpen. Participatie gaat vanaf 2021 een grote rol spelen, maar wat bedoeld men daarmee in de Omgevingswet?

vergunningen voor infrastructuur

voor grote projecten is het handig om een inventarisatie van vergunningen te maken.

Module 3 Vergunningenmanagement

Onderwerpen: Stakeholders, het managen van belanghebbenden, het belang van participatie, zienswijzen, contractbepalingen, bezwaar en beroep, afsluitende case

Module 3 borduurt voort op module 2. We kijken naar wie in jouw geval Bevoegd Gezag is en met welke stakeholders of belanghebbenden je te maken krijgt. Een goede band met belanghebbenden maakt het proces soepeler, hoe zorg je voor deze goede band?

We kijken ook naar een stakeholderanalyse, die duidelijk kan maken uit welke hoek er problemen kunnen optreden. We gaan hier zelf mee aan de slag en gaan elkaar vervolgens kritisch ondervragen, om van elkaar te leren en ervoor te zorgen dat je straks in staat bent om de risico’s goed te beheersen.

Module 4 Vergunningenmanagement

Onderwerpen: Relevante ontwikkelingen, de nieuwe Omgevingswet, vragen Bevoegd Gezag, leges en heffingen

In de laatste module gaan we kijken naar ingediende aanvragen. Wat kan je na het indienen verwachten? Het kan zijn dat je vragen krijgt van het Bevoegd Gezag, hoe ga je hiermee om als het onterecht is? Hoe ga je daar überhaupt mee om?

Als je eenmaal een vergunning hebt ontvangen, wat moet je dan nog doen? Kun je dan al direct aan de slag met de activiteiten? We kijken ook naar vergunningsvoorwaarden. Zo zijn er vaak leges of heffingen van toepassing, hoe werkt dit allemaal?

Vergunningenmanagement is een doolhof | Allios Deite

We helpen je om uit de doolhof van vergunningenland te komen.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats in Capelle aan den IJssel. Er zijn 4 bijeenkomsten, een voor elke module. Om ruim de tijd te hebben en om je te kunnen voorbereiden, zitten er steeds twee weken tussen een bijeenkomst.

Planning

Er kan weer worden ingeschreven. De volgende leergang vindt plaats op de volgende data (allemaal op vrijdag):

  • Module 1 – 23 april 2021
  • Module 2 – 21 mei 2021
  • Module 3 – 04 juni 2021
  • Module 4 – 18 juni 2021

Overige informatie over de cursus vergunningenmanagement

Je begint met een intakegesprek. Vanaf de datum van de intake heb je toegang tot documenten via de portal. Hier vind je onder andere een overzicht met vergunningplichtige activiteiten, belangrijke wetten en de onderwerpen die tijdens de module aan bod komen. Deze documenten zijn in je werk als adviseur vergunningen veelvuldig van toepassing.

Buiten de trainingsdagen krijg je ook de beschikking over 6 uren persoonlijke begeleiding, die je in overleg kunt inplannen. Leendert de Bruin en Ada Goverde verzorgen de training. Aan de leergang kunnen maximaal 6 cursisten deelnemen, om de leergang zo effectief mogelijk te maken en je zo goed mogelijk op te leiden om als professional effectief aan de slag te kunnen met vergunningenmanagement.

Wat kost de leergang vergunningenmanagement?

De totale kosten voor de gehele leergang bedragen €3.500,-. Dit wordt in twee termijnen betaald, één voor aanvang van de cursus en een voordat de derde module van start gaat.

Meer informatie en inschrijven

    Inschrijven Ik ontvang graag meer informatie