Logo AlliosDeite

Tijdens mijn studie scheikunde was ik al gefascineerd door het gedrag dat ik om mij heen zag. Na mijn studie kwam daar de bewustwording en herkenning van patronen en systemen bij die zich vertaalde in processen. Deze onderwerpen zijn met elkaar vervlochten geraakt en zijn een rode draad in mijn loopbaan geworden. Ze hebben er, in combinatie met de kracht om nieuwe dingen op te zetten, in 2017 toe geleid dat ik Allios Deite heb opgericht.

Met Allios Deite combineer ik de twee dingen waarvan ik vind dat ze de basis van een organisatie zijn: mensen en structuur. Mensen en organisaties helpen om die basis beter te maken, daar word ik echt warm van.

Mijn kracht ligt in het opzetten van nieuwe activiteiten en deze op een goede manier inrichten en implementeren. Om deze kracht optimaal in te kunnen zetten ben ik in 2017 begonnen met mijn eigen adviesbureau Allios Deite, dat Grieks is voor ‘anders kijken’.

Ervaring
Na een scheikundestudie in Delft en Leiden heb ik een werving- en selectiebureau voor mensen met een chemische achtergrond opgericht. Dit was één van de eerste bureaus op dit gebied die zich bezig hield met mensen met een beta-achtergrond. Na ruim 6 jaar werkzaam te zijn geweest in de werving- en selectiebranche ontstond de behoefte om weer in een technische georiënteerde omgeving te werken en ben ik overgestapt naar ProRail. Binnen ProRail heb ik, voor de spoorverbreding Amsterdam - Utrecht, 2 ingenieursbureaus aangestuurd voor het vergunningenproces. Hierna heb ik voor de ombouw van de N50 naar A59 bij Rosmalen het gehele vergunningenproces opgezet en uitgevoerd, in opdracht van aannemerscombinatie Poort van Den Bosch. In deze periode is ook het vergunningenproces voor de sanering Zellingwijk in Gouderak opnieuw opgezet.

Omdat het werken voor een bouwer goed beviel, ben ik voor Heijmans gaan werken. Hier heb ik niet alleen het kennisniveau ten aanzien van vergunningen verhoogd, maar ook een centraal aangestuurde afdeling vergunningenmanagement opgezet. In het najaar van 2011 werd de afdeling waaraan ik leiding gaf uitgebreid met 5 andere adviesteams, die samen werden gesmolten tot de adviesafdeling van Heijmans Infra. In deze tijd heb ik een opleiding tot Greenbelt en Champion (Lean6Sigma) gevolgd en zijn er diverse verbetertrajecten door mij uitgevoerd en begeleid op mijn eigen en andere afdelingen.

De wens om de scope van werkzaamheden groter te maken en naar een hoger abstractieniveau te brengen, werd concreet gemaakt in de overstap naar de de functie van manager Kwaliteit & Veiligheid binnen de divisie Utiliteit van Heijmans. In deze functie was ik verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het veiligheidsbeleid en het vernieuwen en uitbreiden van het proces management systeem. Uitbreidingen waaraan ik gewerkt heb zijn onder andere het opzetten en implementeren van het leerproces (PDCA-cirkel) en compliance.