Overzicht opdrachten Allios Deite

Ik geloof in evolutie. Evolutie is de zoektocht naar kwaliteit.

Ik adviseer technische bedrijven die te maken hebben met blijvende faalkosten. Dit doe ik door de plaats- en tijdgebonden kwaliteit van het bedrijfsproces te verbeteren en de leercirkel te borgen. Dit leidt tot een betere afstemming tussen afdelingen en een bewuste risicobeheersing. Hierdoor kun je continue verbeteren. Zo heb je als ondernemer ruimte voor nieuwe activiteiten. Je onderneming evolueert.

logo Lloyds Register Quality Assurance

Lead-auditor GoVa7c namens OG, via Lloyds Register. Renovatie- en onderhoudscontract natte Rijkswaterstaat objecten in Zeeland

logo Techniek Nederland

opstellen model kwaliteitshandboek in opdracht van Techniek Nederland voor de BRL6000-25 (Gasverbrandingstoestellen en CO-uitstoot). Het model kwaliteitshandboek is voor ieder lid van Techniek Nederland te gebruik als basis voor certificering onder dit schema

logo Steer

Due Diligence A9BaHo. Als LTA auditen en reviewen risicomanagement ten aanzien van vergunningen en alle andere omgevingsaspecten voor dit project. Rapportage aan de financiers van het project (onderdeel van de SPC-organisatie)

logo Rijkswaterstaat

INNO9-team van RWS. Kwaliteitsmanagement voor het team zelf en de pilot-projecten. INNO9 onderzoekt de mogelijkheden om van RWS een Launching Customer te maken op het gebied van Duurzaamheid en Circulariteit. Cruciaal is het focussen op taken en doelen het het vertalen van de geleerde lessen binnen de INNO9 projecten naar de reguliere bedrijfsvoering van RWS.

logo Evides

Interim manager Vergunningen voor waterleidingbedrijf. Verbeteren van het kennisniveau en proceskwaliteit tav vergunningen binnen de bedrijfstak Nieuwbouw – Infra. Afstemming hierover met overige delen van de organisatie die ook actief zijn op dit kennisveld.

logo Havenbedrijf Rotterdam

Procesbegeleiding vergunningen Theemsweg Tracé bij Havenbedrijf Rotterdam / ProRail voor zowel het onderbouw- als het bovenbouwcontract. Vanuit de kant van opdrachtgever is het vergunningenproces opgezet en zijn vergunningen OG aangevraagd. Een integrale benadering, risico- en raakvlakmanagement zijn belangrijke onderdelen van de opdracht. Naast het beheersen van het vergunningenproces worden ook procestoetsen uitgevoerd.

Lead-auditor Theemsweg Tracé namens OG (HbR / ProRail) voor zowel onderbouw- als bovenbouwcontract. Toetsen van kwaliteitssystemen van ON

logo Polyplastic

Interim Kwaliteitsmanager. Opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem, dat voldoet aan de eisen van de NEN-ISO 9001. Zowel de inhoudelijke kant van veranderende processen als de verandering van cultuur is begeleid, op individueel en groepsniveau. In Januari 2019 is het ISO9001 certificaat gehaald, binnen een jaar na de start van het traject

Logo Engie | Opdrachtgever Allios Deite

Managementbegeleiding van senior manager bij bouwbedrijf. Begeleiding en ontwikkeling op gebied van eigen leiderschap en kwaliteiten.

Ik ben een zakelijk onderlegde professional met uitgebreide ervaring in kwaliteitsmanagement. Expert in het implementeren van nieuwe en effectieve leermethoden voor proces- en prestatieverbetering. Aantoonbaar succes bij het adviseren en implementeren van (internationale) kwaliteitsnormen. Scherpe focus op cultuurverandering op alle niveaus en verbetering van het werken/leiderschap van medewerkers. Instrumenteel in samenwerking met teams en management voor het uitvoeren van kwaliteitsmanagementsystemen. Bewezen expertise in:

  • procesverbetering
  • risicobeheersing
  • Strategische planning en analyse
  • Klant relaties
  • Naleving van regelgeving
  • Interface Management
  • Verandermanagement 
  • Team Administration
Ada Goverde | Allios Deite op de Wilhelminapier in Rotterdam