Het vergunningenproces, een black box?

 

Het vergunningenproces of de procedure van een omgevingsvergunning voelt vaak aan alsof het zich afspeelt in een soort ‘black box’. Dat is natuurlijk niet zo, maar door alle wetten en regels die er bij komen kijken raak je al snel het spoor bijster. In dit artikel wordt het proces stap voor stap uitgelegd. De meest bekende vergunning is de omgevingsvergunning voor bouwen. Ook die doorloopt het onderstaande proces.

 

Voorbereiding van de aanvraag

Als je een vergunning nodig hebt zoek je eerst uit welke gegevens je nodig hebt om de aanvraag op te stellen. Dat kun je doen bij het OmgevingsLoketOnline.nl of op de website van het Bevoegd Gezag. Kom je er niet uit, bel gerust het Bevoegd Gezag of stuur ze een mail met de vraag welke gegevens ze willen zien in de aanvraag.

 

Controleer je gegevens

Het liefst maak je een afspraak met het bevoegd gezag om je aanvraag door te nemen. Zo kun je de eerste vragen gelijk beantwoorden en kunnen de ambtenaren aangeven welke gegevens ze nog missen. Ben zo eerlijk en op mogelijk. Zeg het gewoon als je het niet weet of niet snapt wat ze zeggen. Onduidelijkheid leidt tot misverstanden later in het proces en zorgt er voor dat je je  vergunning later krijgt.

 

Stel de aanvraag op

Met alle gegevens die je hebt verzameld en die besproken zijn met het bevoegd gezag, vul je de (digitale) formulieren in. In veel gevallen kan dat via de site OmgevingsloketOnlie.nl Alle vergunningen van de WABO en de Waterwet kun je hier aanvragen. Het systeem achter het OLO zorgt er voor dat je aanvraag bij het juiste Bevoegd Gezag komt.

Controleer of je alle bijlagen goed hebt ingediend. Het systeem is niet het meest gebruiksvriendelijke dat je je kunt voorstellen en kan wel eens voor verwarring zorgen.

 

Behandeling bij het bevoegd gezag

Je aanvraag zit nu in een fase die voor jou een black box is. Het bevoegd gezag gaat eerst controleren of je alle stukken hebt ingediend die ze nodig hebben. Als dat het geval is, wordt er inhoudelijk naar de stukken gekeken. Het belangrijkste dat het Bevoegd Gezag doet is kijken of de activiteiten die je wilt gaan uitvoeren voldoen aan de regels die zij hebben opgesteld. Daar speelt de belangenbehartiging van de omgeving een belangrijke rol in. Stel dat je een huis wilt gaan bouwen, dan kijkt de gemeente bijvoorbeeld naar de belangen van kabel- en leidingeigenaren (internetkabels/drinkwaterleiding/elektriciteitskabels/gasleiding, enzovoorts), maar ook ecologie en archeologie spelen een rol.

Afhankelijk van het soort vergunning dat aangevraagd is, wordt naar verschillende belangen gekeken en wordt er gecontroleerd of wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Dat wordt niet door 1 ambtenaar gedaan. Je aanvraag gaat naar verschillende mensen die allemaal hun eigen expertise hebben.

 

Je krijgt een ‘beschikking’, ‘vergunning’ of ‘ontheffing’

Juridisch zijn er veel termen die in praktijk op hetzelfde neerkomen: beschikking, vergunning, ontheffing. De verschillende termen hebben te maken met de precieze variant zoals die in de betreffende wet is opgenomen. Mag je iets niet, tenzij. Of mag iets op voorwaarde dat. Zo zijn er nog een paar varianten die officieel zorgen voor een andere benaming.

Je krijgt in ieder geval toestemming om te gaan doen wat je wilt gaan doen. Meestal is dit binnen 8 weken. Kun je dan de volgende dag aan de slag? Nee!

 

Lees de vergunningvoorwaarden

Om te beginnen lees je eerst de vergunningvoorwaarden. Vaak zijn het hele normale voorwaarden waar je je aan moet houden, maar je dient er wel op te letten. Zo zijn er vaak voorwaarden die zeggen dat je een x aantal dagen voordat je aan het werk gaat, een melding moet doen bij het bevoegd gezag. Of zijn er nog details op te sturen kort voor je aan de slag gaat. Lees ze goed en doe er wat mee. Niet voldoen aan de vergunningvoorwaarden kan er voor zorgen dat je (tijdelijk) moet stoppen met je activiteiten.

 

Bezwaartermijn

Als je een vergunning hebt gekregen voor het uitvoeren van je activiteiten, kunnen ‘direct belanghebbenden’ nog bezwaar maken. Je vergunning wordt daarvoor 6 weken ter inzage gelegd. Dat er ergens een vergunning voor is verleend, wordt gepubliceerd door het Bevoegd Gezag. De belanghebbenden kunnen de vergunning vaak in komen zien op kantoor bij het bevoegd gezag. Als er na deze periode van 6 weken geen bezwaren zijn ontvangen, is de vergunning ‘onherroepelijk’. Dat betekend dat je aan de slag kunt en er niemand meer bezwaar kan maken teken het besluit van het bevoegd gezag.

Succes!

 

Recommended Posts